Yıl : 2018 Cilt : 14 Sayı : 28

Tam Metin (PDF)

Markov Switching Autoregressive Model for WTI Crude Oil Price

Open Access

Öz

In this study, we aimed to test the nonlinear structure of crude oil prices with Markov Regime Switching Autoregressive Models. In the study of weekly prices covering the period from May 06, 1990 to April 11, 2018, a two-regime Markov switching model was applied. In the case of two regimes, we proved the that the probability the process will be in regime 1 or 2 is given by steady-state probabilities. As a result, it can be seen that the predictions made by the Markov switching autoregressive model were succesful.

Anahtar Kelimeler

Regime-change   Markov-Switching-Autoregressive-Models   Crude-Oil  

Sorumlu Yazar

Çiğdem Yılmaz

Kaynakça

 • Ahdikari, R. & Agrawal, R. K. (2013). An introductory study on time series modeling and forecasting. Lambert Academic Publishing. Retrieved from: https://arxiv.org/ftp/arxiv/
 • papers/1302/1302.6613.pdf
 • Ailliot, P. & Monbet, V. (2012). Markov-switching autoregressive models for wind time series. Environmental Modelling and Software, 30, 92‒101. https://doi.org/10.1016/j.
 • envsoft.2011.10.011
 • Barunik J. & Malinska, B. (2015). Forecasting the term structure of crude oil futures price with neural networks. Elsevier, 2‒26. Retrieved from: https://arxiv.org/pdf/1504.04819.pdf
 • Bayat, T., Kayhan, S. ve Koçyiğit, A. (2013). Türkiye’de işsizliğin asimetrik davranışının Rejim Değişim Modeliyle incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79‒90. http://docplayer.biz.tr/5976565-Turkiye-de-issizligin-asimetrik-davranisinin-rejim-degisimmodeliyle-incelenmesi.html adresinden edinilmiştir.
 • Chen, S. S. (2014). Forecasting crude oil pri
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ekoist.2018.14.28.0003

Submission : 25 Nis 2018

Early Viewed : 20 Eyl 2018

Tam Metin (PDF)

WTI (West Texas Intermediate) Ham Petrol Fiyatları için Markov Rejim Değişim Otoregresif Modeli

Open Access

Öz

Bu araştırma ile ham petrol fiyatının doğrusal olmayan yapısını Markov Rejim Değişim Otoregresif Modelleriyle test etmek amaçlanmıştır. 06 Mayıs 1990'dan 11 Nisan 2018'e kadar olan dönemi kapsayan, haftalık fiyatların kullanıldığı çalışmada, iki rejimli Markov Switching Modeli uygulanmıştır. İki rejim durumunda sürecin rejim 1 veya rejim 2'de olacağı kararlı yapı olasılıkları ile kanıtlanmıştır. Sonuç olarak ise, Markov Rejim Değişim Modeli ile yapılan öngörünün başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Rejim-değişim   Markov-Rejim-Değişim-Otoregresif-Modelleri   Ham-petrol   Lineer-olmayan   Durağanlık-durumu  

Sorumlu Yazar

Çiğdem Yılmaz

Kaynakça

 • Ahdikari, R. & Agrawal, R. K. (2013). An introductory study on time series modeling and forecasting. Lambert Academic Publishing. Retrieved from: https://arxiv.org/ftp/arxiv/
 • papers/1302/1302.6613.pdf
 • Ailliot, P. & Monbet, V. (2012). Markov-switching autoregressive models for wind time series. Environmental Modelling and Software, 30, 92‒101. https://doi.org/10.1016/j.
 • envsoft.2011.10.011
 • Barunik J. & Malinska, B. (2015). Forecasting the term structure of crude oil futures price with neural networks. Elsevier, 2‒26. Retrieved from: https://arxiv.org/pdf/1504.04819.pdf
 • Bayat, T., Kayhan, S. ve Koçyiğit, A. (2013). Türkiye’de işsizliğin asimetrik davranışının Rejim Değişim Modeliyle incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 79‒90. http://docplayer.biz.tr/5976565-Turkiye-de-issizligin-asimetrik-davranisinin-rejim-degisimmodeliyle-incelenmesi.html adresinden edinilmiştir.
 • Chen, S. S. (2014). Forecasting crude oil pri
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/ekoist.2018.14.28.0003

Submission : 25 Nis 2018

Early Viewed : 20 Eyl 2018

Tam Metin (PDF)