Yıl : 2011 Cilt : 7 Sayı : 13

Tam Metin (PDF)

AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Open Access

Öz

Tedarikçi seçimi kararı bir şirketin başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Doğru tedarikçilerin seçilmesi, şirketin satın alma maliyetlerini azaltacak, müşteri memnuniyetini arttıracak ve rekabet yeteneğini geliştirecektir. Bu çalışmada tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS yöntemleri birlikte bir işletmeye en uygun tedarikçinin seçilmesi amacıyla uygulanmıştır. Çalışmada, literatür incelendiğinde yaygın olarak kullanıldığı tespit edilen kalite, maliyet, teslimat ve hizmet kriterleri ana kriterler olarak belirlenmiştir ve bunların alt kriterleri tanımlanmıştır. AHP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, TOPSIS yöntemi ise tedarikçilerin sıralanması için kullanılmıştır. AHP yönteminde kriter ağırlıkları ve tutarsızlık oranları Super Decisions 2.0.8 programı ile elde edilmiştir. TOPSIS yönteminin adımları için Microsoft Excel 2007 hesaplamalarından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda en önemli kriter “kalite” olarak belirlenmiş ve işletmenin mevcut tedarikçileri arasında “A2 tedarikçisi” en yüksek puana sahip tedarikçi olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler

AHP   TOPSIS   Tedarikçi Seçimi  

Sorumlu Yazar

Aliye Supçiller

Detaylar

Submission : 7 Haz 2011

Published : 7 Haz 2011

Tam Metin (PDF)

AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Open Access

Öz

The decision of the supplier selection is very important for a company to be successful. Selecting the right suppliers will decrease company’s purchasing cost, increase customer satisfaction and improve the competition capacity. This paper is dealt with supplier selection problem. AHP and TOPSIS, multiple criteria decision making methods, are applied together to select the most suitable supplier for a business firm. Quality, cost, delivery and service criteria that are mostly used in literature are defined as main criteria in the paper, and also their sub-criteria are defined. AHP method is used to determine the importance degree of main criteria and subcriteria, TOPSIS method is developed to rank the suppliers. In AHP method, the weights of criterion and inconsistency rate are obtained by Super Decision 2.0.8 program. Microsoft Excel 2007 is used in TOPSIS method. Finally, the most important criterion is determined as “quality” and among the present suppliers of the business firm, “A2 supplier” is selected as the one which has the highest score.

Anahtar Kelimeler

:-AHP   TOPSIS   Supplier-Selection  

Sorumlu Yazar

Aliye Supçiller

Detaylar

Submission : 7 Haz 2011

Published : 7 Haz 2011

Tam Metin (PDF)