EKOIST: Journal of Econometrics and Statistics, genel olarak Ekonometri Biliminin temas edebileceği bütün alanlarda akademik-bilimsel bilgi üretimine aracılık etme, yayma ve yeni araştırmalara zemin oluşturma hedefiyle 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki sayı olarak yayınlanması öngörülen dergimiz, planlandığı gibi bugün de aynı hedeflere uygun şekilde yayınına devam etmektedir.

Dergimiz, 2017 yılı güz döneminde çıkmış olan 13(27) sayısına kadar birbiriyle ilişkili karma yazıların bütünü olarak yayınlanmış ve bu sayıdan sonra tematik olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu planlamaya göre önümüzdeki beş sayının da temaları ve sayı editörleri belirlenmiş olup; yayın hazırlıkları devam etmektedir. Bu çerçevede 14(28) sayı “Çevre ve Enerji”, 14(29) sayı “Turizm Ekonomisi”, 15(30) sayı “Finansal Piyasalar” başlıklarıyla belirlenmiştir. Tematik yayın kararından sonra her sayının içeriğine uygun olarak alanında uzman “Sayı Editörü / Editörleri” görev alacaklardır.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Tedarikçi seçimi kararı bir şirketin başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Doğru tedarikçilerin seçilmesi, şirketin satın alma maliyetlerini azaltacak, müşteri memnuniyetini arttıracak ve rekabet yeteneğini geliştirecektir. Bu çalışmada tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır. Çok kri...

Yazar/lar : Aliye Supçiller / Ozan Çapraz