Yayın hayatına 2005 yılında başlayan İstanbul Üniversitesi EKOİST Ekonometri ve İstatistik Dergisi her 6 ayda bir olmak üzere, yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Dergimizde Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırmaları kapsamında yeni yöntem geliştirmiş teorik çalışmalara yer verilebildiği gibi ilgili alanlara ait güncel yöntem ve teknikleri kullanan uygulamalı çalışmalar da yayınlanabilmektedir. İktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi, hipotezlerin test edilmesi, simülasyon, tahmin yöntemleri gibi konularını kapsayan yüksek kalitede çalışmaları dergimizde yayınlayarak Ekonometri, İstatistik, Yöneylem Araştırmaları alanında literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmalarında ilgili ampirik yöntem ve teknikleri kullanan tüm araştırmacıları EKOİST Ekonometri ve İstatistik Dergisinde yayın yapmaya davet ediyoruz.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Tedarikçi seçimi kararı bir şirketin başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Doğru tedarikçilerin seçilmesi, şirketin satın alma maliyetlerini azaltacak, müşteri memnuniyetini arttıracak ve rekabet yeteneğini geliştirecektir. Bu çalışmada tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır. Çok kri...

Yazar/lar : Aliye Supçiller / Ozan Çapraz